PostNord testar ny ellastbil för tung distribution i Stockholm

För att ta ytterligare ett steg mot fossilfria leveranser och strävan mot fler hållbara transporter kommer PostNord att börja köra flera butiksleveranser i hela Stockholm med ellastbil.

Lastbilen, som har tagits fram tillsammans med Tempcons dotterbolag Tommy Nordbergh åkeri, kommer framförallt att köra leveranser till Apotek Hjärtats butiker. Investeringen innebär en minskning med 125 kilo koldioxid under en slinga på 167 kilometer. Ellastbilen, som är bland de första i sitt slag i Sverige, kommer att laddas med hjälp av en snabbladdare på Årstas brevterminal för att kunna köra så många skift som möjligt. Från början kommer den att användas i två skift och på sikt i tre.

Lastbilen kommer att sättas i drift under årets första kvartal och ingår i en pilot som syftar till att hitta en bra struktur och funktion för den här typen av eltransporter.

– Vi har länge använt elfordon inom vår verksamhet, men fram till nu har det varit svårt att hitta bra alternativ för tyngre transporter. Dels krävs infrastruktur för att kunna ladda bilarna, dels behöver vi hitta nya rutiner som fungerar i vår verksamhet. Genom att testa den här typen av fordon tillsammans med våra kunder drar vi många viktiga lärdomar inför mer storskaliga investeringar i framtiden, säger Mathias Krümmel, vd för PostNord Sverige.

PostNord har som målsättning att bli helt fossilfria år 2030 och arbetar kontinuerligt med elektrifiering och effektivisering av fordon och transportflöden. Samarbetet med Apotek Hjärtat utgår från PostNord tredjepartslogisk (PostNord TPL) där önskemålen på hållbar logistik är högt satta.

– Hållbarhet är en ledstjärna i allt vi gör och ett av många mål som vi jobbar mot är att Apotek Hjärtat ska bli helt fossilfria till 2030. Vi är därför väldigt glada för att samarbetet med PostNord nu lett till att vi kan lägga i en högre växel och visa upp vår första eldrivna lastbil. Sedan tidigare levererar vi helt fossilfritt till alla våra apotek i Stockholm, Malmö och Göteborg. Det här blir ett bra komplement och ytterligare ett steg mot mer och mer eldrivna transporter, som dessutom går tystare vilket möjliggör leveranser udda tider utan att störa i tätbebyggda områden, säger Louise Blumenthal, Chef Logistikutveckling på Apotek Hjärtat.

Kort om PostNords omställning till fossilfria alternativ:

  • 28 procent av PostNords fordonsflotta drivs på el och vi investerar kontinuerligt i fler.  Många av koncernens medarbetare använder också cykeln i sitt dagliga arbete.
  • PostNord använder biodrivmedel så långt som möjligt. Cirka en fjärdedel av PostNords drivmedel utgörs av förnybara bränslen för egna och inköpta transporter.
  • 66 procent av brevförsändelserna skickas med tåg.
  • Alla PostNords förare utbildas i sparsam körning.

Vi gör vardagen enklare! PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden. 2020 hade koncernen cirka 28 000 anställda och en omsättning på 38,7 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com