Scandinavian Biogas förstärker organisationen för att möta den ökande efterfrågan på flytande biogas

”Vi går från att ha Sverige och Norge som hemmamarknad till norra Europa”

Scandinavian Biogas förstärker organisationen för att möta den snabbt ökande efterfrågan på flytande biogas (Bio-LNG). Den flytande biogasen och dess möjlighet att väsentligt mer kostnadseffektivt transportera gasen längre sträckor har förändrat marknaden i grunden. Samtidigt har sökandet efter alternativa bränslen för tyngre transporter gjort att biogasen för många framstår som ett attraktivt alternativ eftersom den redan nu kan användas, främst i lastbilar och bussar. Fördelen med att göra gasen flytande är att den då bara tar en sjättedel så mycket tankvolym i anspråk jämfört med komprimerad gas och på så sätt blir logistiken betydligt mer kostnadseffektiv. Myndigheterna på nationell nivå och EU-nivå har under förra året tydligt givit förbättrade och långsiktiga förutsättningar för att bygga ut produktionen och distributionen av biogas (Bio-LNG).

Bolagets nya organisation, som gäller från den första februari, innebär att den nuvarande Sverigechefen, Michael Wallis Olausson blir tillväxtansvarig med fokus på att accelerera tillväxten. Chefen för den norska verksamheten, Håvard Wollan, får utökat ansvar såsom Group Sales, Sourcing and Sustainability Executive med ett övergripande ansvar för försäljning, inköp och hållbarhet. En ny chef för den svenska marknaden håller på att rekryteras, under tiden blir Fredrik Henckel Interimistisk chef för den svenska verksamheten. Jörgen Ejlertsson fortsätter som ansvarig för process, forskning & utveckling liksom Anna Budzynski som CFO och ansvarig för ekonomi och administration.

”Energimarknaden förändras i snabb takt.  Biogasens och Bio-LNG:s möjligheter gör den miljömässigt och ekonomiskt intressant och passar väl in i Taxonomin. Som bolag står vi står inför nya marknadsmöjligheter och måste anpassa produktionen efter den allt starkare efterfrågan både i Skandinavien och utomlands.  För våra Bio-LNG leveranser går från att ha Sverige och Norge som hemmamarknad till den norr europeiska marknaden. Vi förstärker organisationen för att säkerställa tillväxten och för att möta möjligheterna framåt”, säger Matti Vikkula, koncernchef för Scandinavian Biogas.

Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle samt gödningsmedel. Biogasen är är utvunnen ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Sydkorea. Under 2020 levererade företaget 354 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har 92 anställda och hade 2020 en total omsättning på 455 MSEK (proforma). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier, Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0)8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se. www.scandinavianbiogas.com