Volvo Cars resultat för Q2: Full fart framåt i transformationen med stabil prestation

Volvo Cars redovisar idag en ökning med 39 procent av rörelseresultatet, exklusive joint ventures och intressebolag, till 6,4 miljarder SEK och en motsvarande EBIT-marginal på 6,3 procent under andra kvartalet 2023. Detta resultat har uppnåtts trots en engångspost på 0,9 miljarder SEK rörande det varsel som tillkännagavs i maj. Detta är ett led i arbetet med att säkra en mer effektiv och hållbar kostnadsbas inför framtiden. Utan denna post var den underliggande EBIT-marginalen, exklusive joint ventures och intresseföretag, 7,2 procent under andra kvartalet. Detta illustrerar att den solida underliggande utvecklingen från årets första tre månader fortsatte under det senaste kvartalet.

Bolagets EBIT, inklusive joint ventures och intresseföretag, uppgick till 5 miljarder SEK, vilket är lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Detta beror främst på att koncernens EBIT för andra kvartalet 2022 påverkades positivt av redovisningseffekter av Polestars notering på Nasdaq-börsen i New York. Rapporten för andra kvartalet 2023 finnshär.

”Andra kvartalet 2023 visar att året tar form enligt plan”, säger Jim Rowan, vd och koncernchef. ”Under de senaste tre månaderna har vi fortsatt att uppfylla våra ambitiösa mål för transformationen och gjort tydliga framsteg. Samtidigt har vi uppnått solida resultat med ökad försäljning och ökade intäkter. Vi levererar och genomför vår transformation, samtidigt som vi hanterar de externa utmaningar vi ställs inför.”

Under kvartalet redovisade bolaget en fortsatt stark försäljningsutveckling för elbilar. Försäljningen av Volvo Cars helt elektriska modeller ökade med 178 procent på årsbasis under andra kvartalet och stod för 16 procent av företagets totala försäljning. Företagets nylanserade helelektriska bilar – SUV-modellerna Volvo EX90 och EX30 – är ännu inte i produktion och har ännu inte bidragit till företagets resultat för 2023. När dessa nya bilar kommer ut på vägarna bidrar de ytterligare till Volvo Cars försäljning och företagets ambitiösa mål att endast sälja helt elektriska bilar år 2030.

Även om bolaget levererade en högre andel helt eldrivna bilar under kvartalet påverkades marginalerna för helt eldrivna bilar under denna period eftersom det litium som används i dessa bilar köptes in när priserna var som högst i slutet av 2022.

Volvo Cars introduktion av nya, helt elektriska bilar av modellår 2024, med en betydligt längre räckvidd än tidigare modeller, innebar att man proaktivt omsatte lagret av bilar av modellår 2023.

När företaget nu går in i andra halvåret 2023 kommer denna dynamik att förändras, eftersom det inte bara kommer att dra nytta av lägre litiumpriser, utan också realisera effekterna av höjda priser på helt elektriska bilar av modellår 2024. Därför förväntas marginalerna för helt eldrivna bilar förbättras under de kommande kvartalen.

Förra månaden lanserade Volvo Cars även helt elektriska EX30, företagets första lilla SUV någonsin. Med den här bilen rör sig företaget in ​​i ett viktigt nytt segment och en ny kunddemografi. Det är ett segment som företaget räknar med ska växa snabbt under de kommande åren. EX30 kommer även att bidra till företagets lönsamma tillväxt inom helt elektriska bilar, med förväntad bruttomarginal för bilen på 15 till 20 procent.  Såväl EX30 som den större EX90 är spännande steg in i framtiden och visar tydligt Volvo Cars kurs framåt: elbilar i premiumsegmentet, byggda på nästa generations elektriska arkitekturer med avancerad batteri- och datorteknik, samt en ny nivå av passiva och aktiva säkerhetsfunktioner.

Volvo Cars har även fortsatt sin kommersiella transformation under det senaste kvartalet. I juni nåddes ytterligare en milstolpe när Storbritannien blev företagets första marknad att gå över helt från en traditionell återförsäljarverksamhet till en direktförsäljningsmodell designad kring flexibilitet för kunden. Erfarenheterna från den kommersiella transformationen i Storbritannien kommer att bli mycket viktiga då företaget planerar att fler marknader ska bli direkt riktade mot konsument under kommande år. Detta förbättrar både den totala kundupplevelsen och gör företagets kommersiella nätverk mer effektivt, transparent och kostnadseffektivt.

I maj ökade Volvo Cars också fokuset på sitt globala initiativ för kostnadsoptimering och resurseffektivitet som lanserades i slutet av förra året. Detta innefattar ett varsel som omfattar cirka 1 300 tjänstemän i Sverige, samt ytterligare ansträngningar för att sänka kostnaderna och öka effektiviteten i den globala verksamheten. Målet är att etablera en effektivare och mer hållbar kostnadsbas för framtiden, genom att strukturera om och förändra arbetssätt i delar av organisationen, samt att fokusera ännu mer på att säkra den relevanta kompetens företaget behöver för att bli framgångsrika

Q2 – operativa och finansiella resulta

Volvo Cars omsättning uppgick till 102,2 miljarder SEK under det andra kvartalet, en ökning med 43 procent jämfört med samma period 2022. Den globala försäljningsökningen var stabil och uppgick till 25 procent till 178 800 sålda bilar, tack vare ett starkt resultat inom försäljning av elbilar, samt fortsatt god premiumprissättning på många marknader.

Försäljningsresultatet understöddes även av ökad produktion vid företagets fabriker. Under andra kvartalet producerade företaget 50 procent fler bilar än samma period förra året. Detta är ett resultat av de åtgärder företaget har tagit för att göra sin leverantörskedja mer motståndskraftig, exempelvis genom att bredda företagets leverantörsbas, verka för bättre prestation och leverans från leverantörerna, utveckla direktrelationer med ledande leverantörer för halvledare och gjuterier samt öka transparensen i leverantörskedjan.

Andra kvartalets EBIT exklusive joint ventures och intresseföretag påverkades negativt av en engångspost på ca 0,9 miljarder SEK men uppgick trots detta till 6,4 miljarder SEK, vilket är en ökning med 39 procent jämfört med föregående år. Denna engångspost avser varslet som var en del av det utökade initiativet för kostnadsoptimering och resurseffektivitet som lanserades i maj.

Företaget fortsätter sitt arbete med att minska CO2-utsläppen per bil. Under årets andra kvartal var de totala CO2-utsläppen per bil 18,8 procent lägre jämfört med företagets referensår 2018, vilket stöder bolagets mål om en 40 procentig CO2-reduktion per bil tills mitten av decenniet

En framåtblick mot resten av åre

2023 är fortfarande ett avgörande år för den transformation Volvo Cars genomgår. Med fler nya elbilar på gång, det pågående arbetet med en ny batterifabrik i Sverige och den planerade nya elbilsfabriken i Slovakien, sätter företaget viktiga byggstenar för nästa tillväxtfas på plats.

Volvo Cars har öppnat en ny Tech Hub i Krakow, Polen, som kompletterar befintliga teknikcenter i Stockholm och Lund i Sverige samt i Bangalore, Indien. Dessa Tech Hubs och företagets andra center för forskning och utveckling bidrar till bolagets ambition att bli ledande inom framtidens mobilitet genom att bygga en kraftfull global förmåga inom nästa generations teknologi. Företaget fortsätter också sin kommersiella transformation mot ökad direktförsäljning och förbättrad kundupplevelse.

Generellt sett ser företaget att utbud och efterfrågan fortsätter att normaliseras på den övergripande marknaden. Detta medför en viss ytterligare prispress när prisnivåerna också har börjat normaliseras på flera marknader. Samtidigt som stigande räntor på några av de största marknaderna sätter press på konsumenten och marknaden i stort, fortsätter dock efterfrågan på Volvobilar att vara god.

Förutsatt att det inte uppstår några oväntade störningar i leverantörskedjan, förväntar sig Volvo Cars en solid tvåsiffrig procentuell tillväxt i försäljningen för helåret. Företaget förväntar sig också att andelen helt elektriska bilar som säljs blir ännu högre än förra årets helårsandel på 11 procent.

”Vi håller kursen och fortsätter att göra framsteg mot vår ambition att vara ledande inom nästa generations mobilitet”, säger Jim Rowan. ”Beviset på verklig transformation ligger i genomförandet och vi behåller fokus på detta när vi går in i andra halvan av 2023.”

Fritif 2023

Allt fler svenska vuxna spelar online kasinospel på sin fritid för underhållning och nöje. Om du letar efter något att göra, kom ihåg att kasinospel främst är avsett för vuxenunderhållning, även om vinsterna i bästa fall kan vara riktigt stora.