Audi startar upp tillverkningen igen

Audi återupptar produktionen i Europa stegvis under de kommande veckorna. Det var i mitten av mars som företaget meddelande ett produktionsstopp på grund av Corona-pandemin. En viktig förutsättning för återstarten är ett omfattande åtgärdspaket som fokuserar på de anställdas säkerhet. Audi följer riktlinjerna från Robert Koch Institutet och hälsomyndigheterna i respektive land.

Efter produktionsuppehållet i alla Audi-anläggningar i Europa handlar det nu om att ta de första stegen mot normal verksamhet: “Vi kommer att hantera återstarten i en gemensam europeisk ansats” sade Peter Kössler, produktionsansvarig i Audis ledningsgrupp. Det beror på att leverantörskedjor och produktions- och logistikprocesser är tätt sammanlänkade inom koncernen och med internationella partners. Kössler fortsätter: “Vårt fokus är de anställda som behöver en säker arbetsmiljö. Expertteam inom Audi har därför anpassat processerna med hänsyn till hälsoskydd i samråd med specialistavdelningar och arbetstagarrepresentanter. Jag vill tacka alla Audi-anställda och våra partners runt om i världen för deras flexibilitet och gemensamma ansträngningar”.

“På vägen tillbaka i den första fasen efter produktionsstoppet är hälsoförebyggande åtgärder för att skydda de anställda av högsta prioritet” förklarar Peter Mosch, ordförande för arbetstagarrådet. “Återstarten åtföljs av ett omfattande paket av  åtgärder för att skydda de anställdas hälsa.” Det inkluderar bl.a. tydliga föreskrifter för avstånd och hygien, ett modifierat skiftsystem för att undvika kontakt och krav på att använda mun/nässkydd där det inte går att hålla ett avstånd på 1,5 meter. Företaget har också skapat fysiska barriärer vid kritiska arbetsplatser.

Produktionschefer och anställda har tillsammans med experter från säkerhet, hälsa och fack tittat på varje individuell arbetsplats, analyserat den och utvecklat förslag till förbättring. Bara när alla inblandade är överens anses en arbetsplats vara corona-redo. Arbetsgruppen har även analyserat arbetsmiljön i stort med gemensamma ytor, fabriksportar, parkeringsplatser och intern fabrikstrafik och restauranger. De anställda informeras skriftligen i förväg om åtgärderna och får omfattande säkerhetsföreskrifter från sina linjechefer när de återvänder till arbetet, liksom uppdateringar via intranät och informationstavlor i fabriken.

Omfattande säkerhetsföreskrifter och modifierade arbetstider gäller även på kontorsarbetsplatserna, där det även finns möjlighet att arbeta hemifrån för att minska risken för infektion. Återstarten påverkar dock framförallt de produktionsanställda. Tillverkningen vid Audis anläggningar kommer att ökas gradvis från slutet av april enligt en fastställd plan. Motortillverkningen i Győr har redan påbörjats denna vecka. För de anställda i Tyskland som bara kommer att kunna återuppta sina arbeten fullt ut under den senare fasen av uppstarten, gäller fortfarande korttidsarbete fram tills dess.