Cabonline först i Sverige med trådlös laddning av elbilar

Den 3 mars 2022 börjar Cabonline köra Sveriges första taxielbilar med trådlös laddning i Göteborg. Projektet bygger på helt ny teknik och är ett avgörande steg för att göra Cabonline i Region Väst fossilfritt senast utgången av år 2025. Med tekniken kommer bilarna att laddas automatiskt vid exempelvis av- och pålastning.

Vi har ett ambitiöst klimatmål om helt fossilfria transporter senast utgången av år 2025 i Göterborgsregionen. Trådlös laddning av vår fordonsflotta kommer att göra stor skillnad för att nå det målet. Varje taxibil kör i genomsnitt 10 000 kilometer per månad, det är stora mängder CO2- och partikelutsläpp som försvinner. De nya bilarna kommer att vara tillgängliga för både exempelvis färdtjänst och vanliga taxiresor, därmed blir det enklare för fler att leva klimatsmart

Sasa Vejzovic, Regionchef för Cabonline i Region Väst.
En bild som visar bil, utomhus, träd, parkerad

Automatiskt genererad beskrivning

Den 3 mars börjar Cabonline köra Volvo XC40 Recharge bilar som drivs med el och kan laddas trådlöst med ny teknik utvecklad för detta projekt. Laddningsplattorna placeras i gatan och tillverkas av Momentum Dynamics. Bilarna har modifierats av Volvo Cars för att kunna laddas trådlöst, vilket sker med hjälp av magnetfält.

För Cabonline är det självklart att vara först med trådlös laddning av elbilar i Sverige och att testa ny teknik. Vi har sedan tidigare en målsättning att enbart köpa in fossilfria fordon i Göteborgsregionen från år 2023 och det här är en lösning på elbilens räckviddsbegränsningar. I Göteborgsregionen genomför vi ca 1 000 000 resor varje år. När alla dessa resor kan göras helt utan fossila utsläpp kommer det att ha en starkt positiv klimat- och miljöpåverkan i hela regionen.

Hur gör man om man vill åka?

Taxibilarna blir en del av Taxi Kurirs fordonsflotta i Göteborgsregionen. Bilarna har en specifik profilering och blir lätta att känna igen i stadsbilden. Bilarna går att boka med både app och telefon. Ser du en ledig elbil på stan är det bara att vinka in den.

Om projektet

Projektet är ett samarbete mellan Cabonline, Vattenfall Incharge, Volvo Cars, Momentum Dynamics, Göteborg Energi och Business Region Göteborg. Det är en del av Gothenburg Green City Zone där företag, samhällsaktörer och forskare ska utveckla, testa och skala upp ny teknik för fordon och infrastruktur. Målsättningen är att alla transporter i delar av Göteborg ska vara helt utsläppsfria 2030 – och den använda elen grön. Till en början omfattar projektet fyra laddstationer på två olika platser i Göteborg.

Om Cabonline:
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med cirka 2 600 anslutna åkerier och cirka 4 600 bilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi, TOPCAB, Norgestaxi, Kovanen och Taxi 4×27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsatte 2021 cirka 4,5 Mdr SEK. För mer information, cabonlinegroup.com