Volkswagen återupptar produktionen den 20 april

Märket Volkswagen kommer gradvis att starta om produktionen vid anläggningarna i Zwickau (Tyskland) och Bratislava (Slovakien) från och med den 20 april. Övriga anläggningar i Tyskland, Portugal, Spanien, Ryssland och USA återupptar produktionen från och med den 27 april. I maj återupptas produktionen gradvis i Sydafrika, Argentina, Brasilien och Mexiko. En 100-punktsplan för maximalt hälsoskydd för anställda har tagits fram.

Produktionen kommer att återupptas med hänsyn till den nuvarande tillgången på komponenter, de lagstadgade kraven i Tyskland och Europa samt utvecklingen av försäljningsmarknaderna. Efterlevnaden av de strikta hälsoskyddsåtgärderna för de anställda är högst prioriterad.

Ralf Brandstätter, Chief Operating Officer för Volkswagen, säger:
– Med de beslut som fattats av de federala och statliga regeringarna i Tyskland och frigörandet av begränsningar i andra europeiska länder har förutsättningar skapats för att gradvis återuppta produktionen. Volkswagen har förberett sig intensivt för dessa steg under de senaste tre veckorna. Förutom att utveckla omfattande åtgärder för att skydda våra anställdas hälsa, har vi också kommit framåt med återupprättandet av våra leveranskedjor. 
– Det kortsiktiga arbetet är att starta upp vid Volkswagen-anläggningarna i Tyskland. Antalet anställda som påverkas av korttidsarbete kommer gradvis att minska i takt med att produktionen återupptas.

Andreas Tostmann, medlem i märket Volkswagens ledningsgrupp med ansvar för produktion och logistik, säger:
– Vi återupptar produktion och logistik med ett iscensatt tillvägagångssätt på ett välorganiserat sätt. Våra anställdas hälsa är högsta prioritet. Vi erbjuder säkra arbetsplatser och maximalt möjligt hälsoskydd med en 100-punktsplan. Med full medvetenhet om vårt ansvar ser vi till att ekonomin behåller fart och att bilar lämnar anläggningarna och når våra återförsäljare och kunder.

Arbetarrådets ordförande Bernd Osterloh kommenterar:
– Vi har aldrig upplevt en situation som denna tidigare. Jag vet emellertid att våra kollegor är mycket väl motiverade att börja arbeta igen. Produktionen återupptas efter varje semester, så vi har stor erfarenhet av denna process.
– Mot bakgrund av pandemin måste vi anpassa våra rutiner. Med cirka 100 åtgärder håller vi risken för infektion hos Volkswagen så låg som möjligt. Men vi måste vara realistiska: i början kommer de nya förfarandena att ge upphov till frågor från våra kollegors sida. Att ta sig tid till att svara på frågor är viktigare nu än dagliga produktionssiffror. Vi har aldrig utvecklat, producerat och sålt bilar under dessa förhållanden tidigare.

Volkswagen Group Components har från den 6 april gradvis återupptagit produktionen vid anläggningarna i Brunswick och Kassel samt från den 14 april i Salzgitter, Chemnitz och Hannover, liksom de polska anläggningarna. Detta för att säkerställa komponenter för tillverkningen i Kina.
– Det gradvisa öppnandet av våra anläggningar var viktig för att skydda leveranser till anläggningar utanför Europa. Nu måste vi starta om hela produktionsnätverket samtidigt som vi vidtar omfattande skyddsåtgärder och förser alla anläggningar för olika märken med komponenter, säger Thomas Schmall, VD för Volkswagen Group Components.

Vid återupptagandet av produktionen kan Volkswagen ta vara på erfarenheterna från sina anläggningar i Kina där ett stort antal hälsoskyddsåtgärder har genomförts med framgång. 32 av de 33 anläggningarna i Kina har nu återgått till produktion. Inga fall av coronavirus har rapporterats bland de anställda där.

Volkswagen fortsätter att noga övervaka den globala situationen som uppstår till följd av coronaviruspandemin. Ytterligare åtgärder kommer till stor del att baseras på dialog och rutiner inom Volkswagen-koncernen och de rekommendationer som ges.