Batterifabriken placeras i Göteborg

Northvolt och Volvo Cars placerar sin första gemensamma batterifabrik i Torslanda, bredvid Volvos slutmonteringsfabrik. Etableringen skapar uppåt 3000 nya direktanställningar i Göteborg. Den indirekta effekten blir tusentals ytterligare jobb i regionen.

Göteborgs Stad har tecknat en avsiktsförklaring med Volvo Cars och Northvolt om etablering av en ny fabrik för produktion av litiumjonbatterier i direkt anslutning till Volvos befintliga Torslanda-fabrik.

Batterifabriken ska börja driftsättas under 2025 och fullt utbyggd leverera batterier till närmare en halv miljon bilar årligen. Fabriken kommer att sysselsätta uppåt 3000 personer inom produktion, stöd och ledning och bli den första produktionsanläggningen inom ramen för ett nytt samägt bolag. Volvo Cars och Northvolt investerar 30 miljarder kronor i sitt joint venture.

– Att etablera denna gigafabrik i Göteborg är ett avgörande steg, både för att fortsätta att transformera en av de mest dynamiska fordonsregionerna i världen, och för att bli den ledande globala leverantören av hållbara batterier, säger Peter Carlsson, medgrundare och VD för Northvolt.

Både utveckling och produktion läggs i Göteborg

Den första verksamheten i det samägda bolaget blir ett gemensamt forsknings- och utvecklingscentrum som öppnar under 2023. Även det hamnar i Göteborg och kommer att sysselsätta ett antal hundra personer, meddelade bolagen i december 2021.

– Det är otroligt glädjande att vi har nått den här överenskommelsen, att Northvolt och Volvo upplever våra lösningar attraktiva och väljer att lokalisera sina framtidssatsningar här. Att så många gröna jobb skapas i Göteborg på ett bräde. Helt fantastiskt! Göteborg och Västsverige tar nu ett ännu starkare globalt ledarskap i klimatomställningen och inom hållbar mobilitet, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Brett samarbete inom staden

Batterifabriken etableras i två steg. Detaljplanering är redan igång för fas ett som omfattar 55 hektar. Planarbetet underlättas av att området är av nationellt intresse för industriproduktion och redan är väl rustat på många sätt, infrastrukturmässigt. Parterna bedömer att markberedning och byggstart kan påbörjas under 2022.

Att processen från förfrågan till byggstart kan gå så här fort beror på det stora arbete som har skett parallellt inom Göteborgs Stad under hösten, med bred intern förankring. Åtta förvaltningar och tre kommunala bolag har jobbat tillsammans för att ta fram lösningar som lever upp till bolagens önskemål, som möter miljökraven och kan realiseras med en pressad tidsplan. Business Region Göteborg har lett arbetet. Även Västra Götalandsregionen har bidragit och skapat förutsättningar.

– På kort tid har Göteborg lyckats svara upp mot bolagens samtliga kriterier, till exempel när det gäller gröna lösningar för vatten, el, logistik och kyla. Genom att återanvända renat avloppsvatten från Gryaab, och använda det som kylvatten, kan vi reducera elbehovet för kylning i fabriken kraftigt jämfört med konventionella lösningar, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

God kompetensförsörjning avgörande

Skandinaviens största hamn ligger några kilometer från etableringsplatsen, och järnväg finns redan framdragen. Statliga trafikinvesteringar på 1,5 miljarder kronor görs i närområdet, främst i Hisingsleden som ska vara helt utbyggd och planskild år 2024.

– Göteborg erbjuder samtidigt en närmast unik möjlighet att snabbt kunna etablera en så pass stor anläggning i en storstadsregion, med alla de city-kvaliteter som man får på köpet. Lägg därtill goda tillflöden av kompetens inom teknikområdet, som andra regioner kan ha haft svårt att matcha. Där har du några viktiga förklaringar till att valet föll på Göteborg, säger Patrik Andersson.

Investeringarna från Volvo Cars och Northvolt stärker samtidigt Göteborgs roll som landets tillväxt- och innovationsmotor. Satsningarna ger dynamiska effekter hos leverantörer, i tjänstesektor och gör att ett av Europas starkaste fordonskluster ännu mer attraktivt.

Även staden och regionen investerar

  • 130 miljoner i nya offentliga medel är avsatta till infrastruktur nära sajten, framför allt vägar. Upp till 80 miljoner satsas från Göteborgs Stad och upp till 50 miljoner från Västra Götalandsregionen.
  • Västra Götalandsregionen har dessutom beslutat satsa 45 miljoner i ett utbildningscentrum för industriell omställning. Göteborgs Stad är positiv till att bidra upp till motsvarande belopp, men beslut kommer att tas senare.
  • Årligt rullande kompetensmedel styrs om till viss del för att bättre matcha det utbildningsbehov som uppstår.
  • Anslutningar av vatten, avlopp, kyla/värme och elnät är investeringar som det samägda bolaget antingen bekostar direkt eller betalar av över tid.