Nu nästan 50 000 registrerade A-traktorer

A-traktorerna fortsätter att öka kraftigt. På cirka 2½ år har antalet A-traktorer fördubblats och idag finns nära 50 000 registrerade A-traktorer. Förändrade regler som infördes i juli 2020 tros ligga bakom en stor del av ökningen.

Fortsatt ökning av antalet A-traktorer. Bild: Adobe Stock.
Fortsatt ökning av antalet A-traktorer. Bild: Adobe Stock.

A-traktorer är på modet just nu. Antalet registrerade fordon har ökat varje år, men den tydliga uppgången tog fart under 2020. Då införde Transportstyrelsen vissa ändringar i reglerna om hur fordonen ska vara konstruerade. En A-traktor ska ha en konstruktiv hastighet som inte får överstiga 30 km/tim och ska vara spärrad för högre hastigheter än så. Regeländringen innebar att det blev möjligt att spärra hastigheten med elektroniska metoder. Den infördes för att det skulle vara möjligt att bygga om modernare bilar till A-traktorer.

– Det fanns fördelar med den här regeländringen. Den gjorde det möjligt att bygga om nyare bilar till A-traktorer. Nyare bilar är både mindre skadliga för miljön och mer trafiksäkra än äldre bilar, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Ökning av antal A-traktorer under senaste året

 Juli 2021Juli 2022Ökning i procent
Blekinge län72194030,4%
Dalarnas län2809346923,5%
Gotlands län31542233,4%
Gävleborgs län2130271327,4%
Hallands län1238162231,0%
Jämtlands län1231146418,9%
Jönköpings län1639211729,2%
Kalmar län1038134329,4%
Kronobergs län962123428,1%
Norrbottens län2113254120,3%
Skåne län3237411527,1%
Stockholms län2299314937,0%
Södermanlands län1136153935,5%
Uppsala län1402180628,8%
Värmlands län2208274224,2%
Västerbottens län1928241525,3%
Västernorrlands län2362302928,3%
Västmanlands län1155144925,5%
Västra Götalands län5752738328,4%
Örebro län1604209030,3%
Östergötlands län1679213126,9%
Hela riket389814975327,6%

Trimmade A-traktorer är ett problem

Det förekommer att A-traktorer är manipulerade och kan köras i betydligt högre hastigheter än de 30 km/tim som är satta som gräns. Har hastighetspärren satts ur spel räknas A-traktorn inte längre som en A-traktor utan som en personbil. En 15-åring med mopedkörkort får inte köra en personbil och riskerar att bli fälld för olovlig körning med återkallat körkort som följd.

– En 15-åring med mopedkörkort har inte erfarenhet och mognad för att köra en regelrätt bil. Jag vill trycka på att det finns ett stort föräldraansvar i den här frågan. Om du som förälder vet att din ungdom kör en manipulerad A-traktor och inte gör något åt det kan du fällas för tillåtande av olovlig körning. Det i sin tur kan leda till att ditt eget körkort blir återkallat, säger Mikael Andersson.

Pågående regeringsuppdrag

I höstas gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av förändrade regler för A-traktorer. Bland annat ingår att se över möjligheterna att införa regler eller krav som gör det svårare att manipulera A-traktorer och som underlättar för myndigheterna att identifiera felaktig användning. Arbetet pågår och Transportstyrelsen kommer att redovisa uppdraget och förslag på regeländringar i november 2022.

Statistik över antal A-traktorer per kommunnivå finns tillgänglig via Transportstyrelsens presstjänst.