BCG: Tre miljoner laddpunkter för elbilar krävs i Sverige fram till 2050

Elbilsmarknaden växer ännu snabbare än tidigare beräkningar och med det ökar också behovet av laddpunkter. Enligt beräkningar gjorda av Boston Consulting Group (BCG) kommer det att behövas tre miljoner laddpunkter och 600 stationer för vätgastankning i Sverige år 2050. 

– Bristen på offentliga laddningsplatser och otillräcklig laddningsstruktur kan komma att avskräcka svenska konsumenter från att köpa elbil, säger Mikael Ternhult, Partner och Managing Director på BCG Stockholm och expert på bilindustrin.

I dag står transportsektorn för cirka 30 procent av alla utsläpp av växthusgaser i Norden. På marknaden för personbilar ses redan en tydlig övergång bort från förbränningsmotorer, drivet av en växande marknad för elbilar. Samtidigt är en snabbare förändring på infrastruktursidan nödvändig för att nå klimatmålen, enligt nya siffor från BCG

BCG har räknat på vilken omställning som behöver göras om vi ska fortsätta resa och röra oss som vi gör idag. För att nå Nordens klimatmål 2050 krävs då att tolv miljoner, eller 95 procent, av fordonsflottan i Norden är elektrifierad.

– Det här kräver en betydande investering i infrastrukturen. Vår analys visar att det behövs tre miljoner laddpunkter enbart i Sverige för att klara elektrifieringen av fordonsflottan och därmed nå klimatmålen, säger Mikael Ternhult, Partner och Managing Director på BCG Stockholm och expert på bilindustrin.

Enligt Energimyndigheten har Sverige i dag 2550 laddstationer med 13 800 laddningspunkter. Det finns därmed ett omfattande behov av en utbyggd infrastruktur för laddning i till exempel bostadsrättsföreningar, vid arbetsplatser och längs med vägnätet. År 2025 förväntas över 90 procent av alla nysålda bilar i Norden vara antingen elbilar eller hybrider, mer än en fördubbling jämfört med år 2020 då motsvarande siffra var 41 procent. 

– EU:s tillkännagivande om att förbjuda försäljning av nya fordon med förbränningsmotor från 2035 är en game changer för den globala fordonsindustrin och även för Sverige. Det sätter ordentlig fart på transportsektorn, där alla nu jobbar mot att nå EU:s utsläppsmål för 2050, säger Mikael Ternhult.

När det gäller lastbilar är eldrift många gånger inte möjligt på grund av hög vikt och längre transportsträckor. Här är vätgas ett alternativ och enligt BCG kommer det att behövas 600 vätgasstationer i Sverige 2050.

Läs rapporten här: https://www.bcg.com/en-nor/publications/2022/nordic-net-zero-report

Om Boston Consulting Group
Boston Consulting Group (BCG) är är ett globalt managementkonsultföretag som samarbetar med ledare över hela världen för att tackla deras största utmaningar. Vi är marknadsledande i Norden och arbetar med bolag runt om i hela Sverige. I globala team med bred branschkompetens utmanar vi status quo och hjälper organisationer att växa, utvecklas och bidra till ett mer hållbart samhälle. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med över 90 kontor i fler än 50 länder. För mer information, vänligen se www.bcg.com